فروشگاه اینترنتی عرقیات و ترشیجات پارس گلاب

زرد زیتون رویال

  • فله ای در ظرف 1 کیلویی

28,000 تومان

موجود مي باشد

بطور کلی زیتون به دو دسته روغنی و کنسروی تقسیم بندی می شود و شکل منظم و گرد میوه،ضخامت زیاد گوشت و ریزی هسته در انتخاب نوع کنسروی موثر است و نمونه هایی که بین 14 تا 20 درصد روغن داشته باشند به عنوان زیتون روغنی با روغن متوسط محسوب می شوند که در این میان زیتون زرد یا زرد زیتون نوع بومی منطقه بوده و بیشترین سطح زیر کشت آن متعلق به شهرستان طارم بوده و از مشخصات آن می توان به دو منظوره بودن آن اشاره نمود که هم برای کنسروی و هم روغن گیری مناسب می باشد و با خاصیت سال آوری بوده و نسبت گوشت به کل میوه زیاد می باشد.

خوب
سبز